Κανονισμός του εν Κωνσταντινουπόλει Φιλοπροόδου Οθωμανικού Συνδέσμου Σελιτσιωτών. [Φυλλάδιο] - Κωνσταντινούπολη: Μιχαηλίδης, Δ.Σ. Αφοί, 1911. - 15 σ.


ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ
ΦΙΛΟΠΡΟΟΔΟΣ ΟΘΩΜΑΝΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΣΕΛΙΤΣΙΩΤΩΝ
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha