Γανώσης, Βασίλειος Γ.

Αι αρδεύσεις και η γεωργία: Εναρκτήριον μάθημα δοθέν εν τη αιθούση της Ανωτάτης Γεωπονικής Σχολής Αθηνών τη 14 Μαρτίου 1952. [Φυλλάδιο] - Αθήνα: χ.ε., 1952. - 40 σ.: εικ.


ΓΕΩΡΓΙΑ
ΑΡΔΕΥΣΗ
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha