Σκαρβέλη-Νικολοπούλου, Αγγελική Γ.

Τα μαθήματα των ελληνικών σχολείων της τουρκοκρατίας: διδασκόμενα κείμενα, σχολικά προγράμματα, διδακτικές μέθοδοι. Συμβολή στην ιστορία της νεοελληνικής παιδείας [Βιβλίο] - Αθήνα: Σύλλογος προς Διάδοσιν Ωφελίμων Βιβλίων, 1993. - xvi+982 σ.: εικ.

Περιέχει ευρετήρια σ. 913-959 Περιέχει βιβλιογραφία σ. 869-893

9607133285


ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha