Κοσσένας, Υπάτιος Λ.

Σκηνές από τας Αθήνας κατά τον Πόλεμο και την Κατοχή 1940-1944. [Φυλλάδιο] - Αλεξάνδρεια Αιγύπτου: Ανατολή, 1946. - 28 σ.

Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας


ΑΘΗΝΑ
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΚΑΤΟΧΗ
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha