Κανατσούλης, Δημήτριος

Μακεδονικά μελετήματα / Δημήτριος Κανατσούλης - Θεσσαλονίκη: χ.ε., 1955. - 21 σ. ; 24x17 εκ.

Περιέχει τα εξής:
1) Η τοπογραφία του Θερμαϊκού κόλπου στον 5ο αι.π.Χ..
2) Μια πορεία του Μ. Αλέξανδρου. (Πορεία από Πήλιον μέχρι Πελίνα-335 π.Χ.).
3) Η Βέροια κατά τους αυτοκρατορικούς χρόνους.
Δημοσιευμένα και στα "Μικρά μελετήματα", Κέρκυρα, Ιόνιο Πανεπιστήμιο-Τμήμα Ιστορίας, 2015, σ. 120-135.


ΘΕΡΜΑΪΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑ
ΒΕΡΟΙΑ
ΤΟΠΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ
ΡΩΜΑΪΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha