Σκορδέλης, Βλάσιος Γ.

Θρακικαί μελέται / υπό Βλασίου Γ. Σκορέλη εκ Στενημάχου - Leipzig: Τύποις Ουάλτερ Βιγάντου, 1877. - 46 σ. ; 21x13 εκ. - Meditationes Thracicae .

Υπάρχει αφιέρωση του συγγραφέα


ΘΡΑΚΗ
ΑΡΧΑΙΑ ΕΠΟΧΗ
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΟΡΙΑ
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha