Βενετοκλής, Δημήτριος

Περί φιλοπατρίας: Λόγος επαγγελθείς τη 30 Ιανουαρίου του 1894 κατά την επέτειον εορτήν των σχολείων / Δημήτριος Βενετοκλέους - Αλεξάνδρεια Αιγύπτου: Τύποις "Ομονοίας", 1894 - 22 σ.

Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη


ΛΟΓΟΙ
ΠΑΤΡΙΩΤΙΣΜΟΣ
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha