Τζωρτζόπουλος, Χαράλαμπος Ν.

Ελληνικόν πνεύμα και ελληνική ψυχή: Λόγος πανηγυρικός ρηθείς τη 25η Μαρτίου 1935 εν τη μεγάλη αιθούση των τελετών επί τη εθνική εορτή / Χαράλαμπος Ν. Τζωρτζόπουλος - Θεσσαλονίκη: Πανεπιστήμιον Θεσσαλονίκης, 1935. - 18 σ.

[Τυπ. Οδυσσέως Θεοδωρίδου].


ΛΟΓΟΙ
ΕΛΛΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha