Μαλκότσης, Γιάννης

Μελέτη περί συγκεντρώσεως μη βιωσίμων οικισμών, [Φυλλάδιο] - Χ.τ.: χ.ε., 1970. - (1)+12 σ.


ΓΡΕΒΕΝΩΝ (Νομός)
ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ
ΑΣΤΥΦΙΛΙΑ
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha