Ερευνίδης, Παύλος

Aspects of the Theoretical controversy concerning the byzantine octoechos system of the early 14th century / Παύλος Ερευνίδης - Ξάνθη: Πολιτιστικό Αναπτυξιακό Κέντρο Θράκης, 2001 - 11 σ.

Δημοσιευμένο στο περιοδικό: "Περί Θράκης", 1 (2001) 57-67

Περιέχει περίληψη στα ελληνικά


ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΜΟΥΣΙΚΗ
ΥΣΤΕΡΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ--1081-1453
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha