Τζιερτζής, Αθανάσιος

Επιστολές και εγκύκλιοι του Οικουμενικού Πατριάρχου Ιωακείμ Γ΄ για την παιδεία του Γένους κατά την πρώτη πατριαρχία (1878-1884) / Αθανάσιος Τζιερτζής - Θεσσαλονίκη: Φιλόπτωχος Αδελφότης Ανδρών Θεσσαλονίκης, 2012. - 39 σ.

Συνέδριο : "Ιωακείμ ο Γ΄ ο Μεγαλοπρεπής: ο από Θεσσαλονίκης Οικουμενικός Πατριάρχης και η εποχή του", σ. 357-398.


ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΣ
ΙΩΑΚΕΙΜ Γ' Ο ΜΕΓΑΛΟΠΡΕΠΗΣ, ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ
ΕΠΙΣΤΟΛΟΓΡΑΦΙΑ
19ος ΑΙΩΝΑΣ
ΠΑΙΔΕΙΑ
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha