Καλλιντζή, Ντίνα

Κύλικες ιωνικού τύπου από το νεκροταφείο των Αβδήρων. [Άρθρο] - Αθήνα: Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων, 2011. - 12 σ.: εικ.

Τόμος "Ζ' επιστημονική συνάντηση για την ελληνιστική κεραμική", σ. 463-474


ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
ΑΝΑΣΚΑΦΕΣ
ΚΕΡΑΜΙΚΗ
ΙΩΝΙΑ
ΑΒΔΗΡΑ (Ξάνθης)
ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha