Πίκουλας, Γιάννης Α.

Από την Πίνδο στον Όλυμπο : απολογισμός και σχεδίασμα / Γιάννης Α. Πίκουλας - Θεσσαλονίκη: Υπουργείο Πολιτισμού, 2008. - 4 σ.

Άρθρο από το "Το αρχαιολογικό έργο στη Μακεδονία και Θράκη 20, 2006", σ.587-590


ΠΙΝΔΟΣ
ΑΝΑΣΚΑΦΕΣ
ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha