Γκαβαρδίνας, Γεώργιος Χ.

Νομοκανικές ενασχολήσεις στη Θεσσαλονίκη κατά τον 14ο αιώνα. [Άρθρο] - Θεσσαλονίκη: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 2011. - 34 σ.

Τόμος Εις μαρτύριον τοις εθνέσι : τόμος χαριστήριος..., σ. 145-178


ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
14ος ΑΙΩΝΑΣ
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ
ΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ
ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ
ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha