Δεληκάρη, Αγγελική

Macedonia's image and the meaning of "Macedonian-ness" among Balkan Slavs in the byzantine period. [Άρθρο] - Αθήνα: Επίκεντρο, 2011. - 37 σ.

Τόμος "Macedonian identities through time", σ. 102-139


ΣΛΑΒΟΙ
ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑ
ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΣΛΑΒΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΣΕΡΒΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha