Κουλακιώτης, Ηλίας

Approaching cultural identities in the roman world: Alexander the Great and the other Macedonian kings in the literary sources. [Άρθρο] - Αθήνα: Επίκεντρο, 2011. - 37 σ.

Τόμος "Macedonian identities through time", σ. 75-101


ΡΩΜΑΪΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΕΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΙΣΤΟΡΙΟΓΡΑΦΙΑ
ΛΑΤΙΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha