Στεφανή, Ευαγγελία

Η περιοχή της Λευκόπετρας Ημαθίας από την εποχή του σιδήρου ώς τα χρόνια του Φιλίππου του Β΄. Τα δεδομένα από τις σύγχρονες έρευνες / Ευαγγελία Στεφανή - Θεσσαλονίκη: Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου, 2007. - 22 σ.: εικ.

Δημοσιευμένο στα πρακτικά: "Αρχαία Μακεδονία VII", σ. 563-584


ΛΕΥΚΟΠΕΤΡΑ (Ημαθίας)
ΑΝΑΣΚΑΦΕΣ
ΕΠΟΧΗ ΣΙΔΗΡΟΥ
ΑΡΧΑΪΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha