Σκαρλατίδου, Ευδοκία

Αρχαϊκή χάλκινη υδρία από το νεκροταφείο της Θέρμης (Σέδες) Θεσσαλονίκης / Ευδοκία Σκαρλατίδου - Θεσσαλονίκη: Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου, 2007. - 15 σ.: εικ.

Τόμος: "Αρχαία Μακεδονία VII" σσ. 499-513.


ΑΡΧΑΪΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
ΜΕΤΑΛΛΟΤΕΧΝΙΑ
ΥΔΡΙΑ
ΘΕΡΜΗ (Θεσσαλονίκης)
ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha