Μαραντζίδης, Νίκος

"Το κράτος του Γράμμου": όψεις της κομμουνιστικής εξουσίας στην Ελλάδα, 1943-1949 / Νίκος Μαραντζίδης - Θεσσαλονίκη: Ελληνικά Γράμματα, 2007. - 19 σ.

Τόμος: "Ο ελληνικός εμφύλιος πόλεμος : μία αποτίμηση. Πολιτικές, ιδεολογικές, ιστοριογραφικές προεκτάσεις", σ. 77-96


ΕΜΦΥΛΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ
ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΜΟΣ
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΚΑΤΟΧΗ
Ε.Α.Μ.
ΕΛΛΑΔΑ
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha