Νικολακόπουλος, Ηλίας

Ξαναδιαβάζοντας το σχήμα του εμφυλίου, όπως το διατύπωσε ο Φίλιππος Ηλιού / Ηλίας Νικολακόπουλος - Θεσσαλονίκη: Ελληνικά Γράμματα, 2007. - 6 σ.

Τόμος "Ο ελληνικός εμφύλιος πόλεμος : μία αποτίμηση", σ. 27-32.


ΕΛΛΑΣ
ΕΜΦΥΛΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ
ΗΛΙΟΥ, ΦΙΛΙΠΠΟΣ
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha