Καραγιάννης, Μάνος

Η Ρωσία στα Βαλκάνια μετά τον ψυχρό πόλεμο / Μάνος Καραγιάννης - Θεσσαλονίκη: Αδελφοί Κυριακίδη, 2012. - 15 σ.

Δημοσιευμένο στο: "Βαλκάνια 1913-2011: εκατό χρόνια θύελλες και χίμαιρες", σ. 87-102


ΒΑΛΚΑΝΙΑ
ΡΩΣΙΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha