Κυριαζόπουλος, Βασίλειος Δ.

Ελληνικά στιχοπλάκια σε ιταλικούς μαστραπάδες / Βασίλειος Δ. Κυριαζόπουλος - Θεσσαλονίκη: ΙΜΧΑ, 1983. - 42 σ.

Τόμος: "Δ' Συμπόσιο λαογραφίας του Βορειοελλαδικού χώρου: Ήπειρος-Μακεδονία-Θράκη). Ιωάννινα, 10-12 Οκτωβίου 1979. Πρακτικά", σ. 83-125.


ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ
ΚΕΡΑΜΙΚΗ
ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗ ΤΕΧΝΗ
ΙΤΑΛΙΚΗ ΤΕΧΝΗ
ΗΠΕΙΡΟΣ
ΣΚΕΥΗ
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha