Διόδωρος ο Σικελιώτης

Βιβλιοθήκη Ιστορική. Βιβλία 12-14. Τόμος ΙΙΙ / Διόδωρος ο Σικελιώτης - Leipzig: Β. G. Teubner, χ.χ. - 470 σ.

Λείπει η σελίδα τίτλου. Δωρεά Θ. Νικολόπουλου -Ελληνικό Προξενείο Καΐρου


ΑΡΧΑΙΑ ΕΠΟΧΗ
ΙΣΤΟΡΙΑ
ΕΛΛΑΔΑ
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha