Κοραής, Αδαμάντιος

Απάνθισμα επιστολών Αδαμαντίου Κοραή / Αδαμάντιος Κοραής; Εκδίδοντος Ιακώβου Ρώτα - Εν Αθήναις: Εκ της τυπογραφία Κ. Ράλλη, 1839 - ιθ+314 σ.

Το δεύτερο αντίτυπο (Β.ΝΙ.31014) κολοβό. Δωρεά Θ. Νικολόπουλου -Ελληνικό Προξενείο Καΐρου/Γεωργίου Παπαηλιάκη


ΕΠΙΣΤΟΛΟΓΡΑΦΙΑ
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha