Οικονόμου, Δημήτριος

Οι νέες μορφές ρύθμισης του χώρου στην περίοδο πριν από τον Β' παγκόσμιο πόλεμο [Άρθρο] - Θεσσαλονίκη: University Studio Press, 2010. - 12 σ.

Τόμος "Πόλεως λόγος : τιμητικός τόμος για τον καθηγητή Α.σ. Λαγόπουλο", σσ. 43-54


ΠΡΩΤΕΣ ΔΕΚΑΕΤΙΕΣ 20ου
ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ
ΜΕΣΟΠΟΛΕΜΟΣ
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha