Πατρινέλης, Χρήστος Γ.

Γεώργιος Κονταρής, λόγιος του ΙΖ΄αιώνα από τα Σέρβια / Χρήστος Γ. Πατρινέλης - Κοζάνη: Δήμος Κοζάνης, 1997. - 12 σ.

Τόμος: "Η Κοζάνη και η περιοχή της : ιστορία-πολιτισμός. Πρακτικά", σ. 459-470.


ΚΟΝΤΑΡΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΛΟΓΙΟΙ
ΣΕΡΒΙΑ (Κοζάνης)
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha