Τσόντος-Βάρδας, Γεώργιος

Οι Βούλγαροι και η Μακεδονία : Πρώται πανσλαυϊστικαί υπέρ των Βουλγάρων ενέργειαι / Γεώργιος Τσόντος-Βάρδας - Θεσσαλονίκη: Σύλλογος Μακεδονομάχων "Ο Παύλος Μελάς", 1929. - 2 σ.

Άρθρο δημοσιευμένο στο περιοδικό "Μακεδονικός Αγών", τχ.4 (1929) σ.4-5


ΒΟΥΛΓΑΡΟΙ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
ΠΑΝΣΛΑΒΙΣΜΟΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΑΓΩΝ
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha