Επίσημοι ειδήσεις του μηνός Φεβρουαρίου εκ Μακεδονίας και Θράκης. [Άρθρο] - Αθήνα: Ελληνισμός: Μηνιαία Εθνική Επιθεώρησις της Εταιρείας "Ο Ελληνισμός", 1905. - 6 σ.

Τόμος Έτος Η΄ (1905) 153-158


ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
ΘΡΑΚΗ
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΕΣ ΔΕΚΑΕΤΙΕΣ 20ου
ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΤΥΠΟΣ
ΑΔΡΙΑΝΟΥΠΟΛΗ
ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ (Πελαγονίας)
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΚΟΖΑΝΗ
SOFIJA (Σόφια)
SKOPJE (Σκόπια)
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha