Γερμανός Καραβαγγέλης, Μητροπολίτης Καστοριάς

Έκθεσις του Μητροπολίτου Καστοριάς προς τον Πατριάρχην. [Άρθρο] - Αθήνα: Ελληνισμός: Μηνιαία Εθνική Επιθεώρησις της Εταιρείας "Ο Ελληνισμός", 1907. - 18 σ.

Τόμος Έτος Ι΄ (1907) 430-447


ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΠΡΩΤΕΣ ΔΕΚΑΕΤΙΕΣ 20ου
ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΑΓΩΝ
ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
ΑΝΑΦΟΡΕΣ
ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΩΝ
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha