Σαρίπολος, Νικόλαος Ι.

Η Πρώτη Εθνοσυνέλευσις και το πολίτευμα της Επιδαύρου του 1822. [Άρθρο] - Αθήνα: Ελληνισμός: Μηνιαία Εθνική Επιθεώρησις της Εταιρείας "Ο Ελληνισμός", 1907. - 7 σ.

Τόμος Έτος Ι΄ (1907) 194-200


ΕΠΙΔΑΥΡΟΣ
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ
ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ
ΠΟΛΙΤΕΥΜΑ
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha