Παπάζογλου, Γιώργος

Δύο έγγραφα σχετικά με την πώληση του "Ρουφανίου" στον Χατζή Μουσταφάγα / Γιώργος Παπάζογλου - Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1990. - 6 σ.

Σύμμεικτα από τα "Μακεδονικά", τόμος 27 (1989-90) 403-408


ΜΟΝΗ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΜΕΤΟΧΙΑ
ΕΓΓΡΑΦΑ
ΟΡΦΑΝΙ (Καβάλας)
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha