Πελαγίδης, Ευστάθιος

Προσφυγικά προβλήματα του βορειοελλαδικού χώρου στο ελληνικό Κοινοβούλιο (1924-1928) / Ευστάθιος Πελαγίδης - Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1988. - 35 σ.

Αρθρο από τα "Μακεδονικά", τόμος 26 (1987-88) 63-97


ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ
ΘΡΑΚΗ
ΠΡΑΚΤΙΚΑ
ΜΕΣΟΠΟΛΕΜΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΟΜΙΛΙΕΣ
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha