Σβολόπουλος, Κωνσταντίνος Δ.

Καθοριστικές παράμετροι στη διαμόρφωση της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής, 1936-1949. [Άρθρο] - Αθήνα: Καστανιώτης, 2003. - 7 σ.

Τόμος "Η Ελλάδα '36-'49: Από τη Δικτατορία στον Εμφύλιο", σ. 37-43


ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΜΕΣΟΠΟΛΕΜΟΣ
ΜΕΤΑΠΟΛΕΜΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
ΕΛΛΑΔΑ
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha