Σαμσάρης, Δημήτριος Κ.

Ανέκδοτη ελληνική επιγραφή των αυτοκρατορικών χρόνων από την περιοχή των Σερρών / Δημήτριος Κ. Σαμσάρης - Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1983. - 6 σ.

Σύμμεικτα από τα "Μακεδονικά", τόμος 23 (1983) 366-371


ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ
ΣΕΡΡΩΝ (Νομός)
ΣΕΡΡΕΣ
ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
ΣΤΡΥΜΩΝΑΣ
ΧΡΥΣΟΣ
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha