Καμαριανός, Νέστωρ

Νικόλαος Κοριτζάς, ο εκδότης και βιογράφος του Αθανασίου Χριστόπουλου / Νέστωρ Καμαριανός - Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1978. - 8 σ.

Άρθρο από τα "Μακεδονικά", τόμος 18 (1978) 172-180


ΚΟΡΙΤΖΑΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΒΙΟΣ
ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ--1772-1847
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha