Πνιγέντες, φονευθέντες ή τραυματισθέντες εκ τορπιλλισμού κατά την μετάβασίν των εις Θεσσαλονίκην προς κατάταξιν εις στρατόν Εθν. Αμύνης. [Άρθρο] - Αθήνα: Αναγνωστόπουλος, Δ. και Π. Πετράκος, 1917. - 1 σ.

Τόμος "Εφημερίς των Νόμων, Α΄ (1917)", τχ.168, αρ.28, σ. 819


ΕΘΝΙΚΗ ΑΜΥΝΑ
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΘΥΜΑΤΑ ΠΟΛΕΜΟΥ
ΠΡΩΤΕΣ ΔΕΚΑΕΤΙΕΣ 20ου
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha