Περί κυρώσεως του από 3 Ιουλίου 1917 Β. διατάγματος περί των εσόδων και εξόδων της χρήσεως 1916 και 1917 του υπό την Προσωρινήν Κυβέρνησιν της Θεσσαλονίκης διατελέσαντος τμήματος του Κράτους κλπ. [Άρθρο] - Αθήνα: Αναγνωστόπουλος, Δ. και Π. Πετράκος, 1917. - 13 σ.

Τόμος "Εφημερίς των Νόμων, Α΄ (1917)", τχ.145, αρ.5, σ. 100-112


ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
ΜΕΣΟΠΟΛΕΜΟΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha