[Βασιλικόν διάταγμα της 3/22 Μαΐου 1923 "περί οικοδομικού κανονισμού της πόλεως Σερρών" (αναδημοσιευθέν τη 17 Σεπτεμβρίου 1923)]. [Άρθρο] - Αθήνα: Ζαχαρόπουλος, Ιωάν. Ν., 1934. - 12 σ.

Τόμος "Κώδηξ Θέμιδος 1821-1931", Τόμ.ΙΒ (1921-1924), σ. 493-504 Δωρεά Τριαντάφυλλου Κοντανασσόπουλου


ΣΕΡΡΕΣ
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
ΜΕΣΟΠΟΛΕΜΟΣ
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha