[Νόμος 1394 της 3/9 Μαΐου 1918 "περί εφαρμογής του νέου σχεδίου της πόλεως Θεσσαλονίκης"]. [Άρθρο] - Αθήνα: Ζαχαρόπουλος, Ιωάν. Ν., 1934. - 58 σ.

Τόμος "Κώδηξ Θέμιδος 1821-1931", Τόμ.Ι (1916-1918), σ. 710-768 Δωρεά Τριαντάφυλλου Κοντανασσόπουλου


ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΠΡΩΤΕΣ ΔΕΚΑΕΤΙΕΣ 20ου
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha