Καμαριανός, Νέστωρ

Η αγγλική μετάφραση της Γραμματικής του Αθανασίου Χριστόπουλου / Nestor Camariano - Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1976. - 2 σ.

Σύμμεικτα από τα "Μακεδονικά", τόμος 16 (1976) 357-358


ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ
ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ
ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ--1772-1847
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha