Σαμσάρης, Δημήτριος Κ.

Το οδικό δίκτυο της Ανατολικής Μακεδονίας κατά τα αρχαϊκά χρόνια ώς τη ρωμαϊκή κατάκτηση / Δημήτριος Κ. Σαμσάρης - Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1974. - 16 σ.

Άρθρο από τα "Μακεδονικά", τόμος 14 (1974) 123-138


ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ
ΑΡΧΑΪΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
ΡΩΜΑΪΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha