Παπουλίδης, Κωνσταντίνος Κ.

Ο ελληνικός κόσμος του Αντωνίνου Kapustin (1817-1894). Συμβολή στην πολιτική της Ρωσίας στη Χριστιανική ανατολή το 19ο αιώνα [Βιβλίο] - Θεσσαλονίκη: Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου, 1993. - 199 σ.: εικ. - Ι.Μ.Χ.Α.; 248 .

Περιέχει ευρετήρια σ. 169-189 Περιέχει βιβλιογραφία σ. 19-26


KAPUSTIN, ANTONINOS ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΗΣ
ΡΩΣΙΑ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
19ος ΑΙΩΝΑΣ
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha