Ατρείδης, Πέτρος

Προς τάσεις και σκοπούς νεοελληνικούς [Βιβλίο] - Αλεξάνδρεια Αιγύπτου: Γράμματα, 1923. - 40 σ.

Δωρεά Θ. Νικολόπουλου -Ελληνικό Προξενείο Καΐρου


ΕΛΛΑΣ
ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha