Νυσταζοπούλου-Πελεκίδου, Μαρία

Ξενόγλωσσα κείμενα με ελληνική γραφή / Μαρία Νυσταζοπούλου-Πελεκίδου - Θεσσαλονίκη: Βάνιας, 2011. - 48 σ.

Τόμος "Βυζάντιο και Σλάβοι-Ελλάδα και Βαλκάνια (6ος-20ος αι.)", σ. 151-198. Δημοσιευμένο και στο "Ο Ερανιστής", 10 (1972) 69-111


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ
ΓΡΑΦΗ
ΒΑΛΚΑΝΙΑ
ΣΛΑΒΟΙ
ΑΛΒΑΝΙΑ
ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
ΡΟΥΜΑΝΙΑ
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha