Νυσταζοπούλου-Πελεκίδου, Μαρία

Βυζαντινή ορολογία στη διοίκηση και την οικονομία των μεσαιωνικών Βαλκανικών κρατών. [Άρθρο] - Θεσσαλονίκη: Βάνιας, 2011. - 14 σ.

Τόμος "Βυζάντιο και Σλάβοι-Ελλάδα και Βαλκάνια (6ος-20ος αι.)", σ. 119-134 Δημοσιευμένο στο " Η επικοινωνία στο Βυζάντιο: Πρακτικά του Β΄ Διεθνούς Συμποσίου". Αθήνα ΚΒΕ/ΕΙΕ, 1993, σ. 607-622.


ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ
ΟΡΟΛΟΓΙΑ
ΒΑΛΚΑΝΙΑ
ΟΡΟΛΟΓΙΑ
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha