Πελαγίδης, Ευστάθιος

Η Οινόη της Καστοριάς (1923-2008): Η διαδρομή ενός προσφυγικού οικισμού / Ευστάθιος Πελαγίδης - Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 2009. - 13 σ.

Δημοσιευμένο στο: "Οι πρόσφυγες στη Μακεδονία: Από την τραγωδία, στην εποποιΐα", σ.340-352.


ΟΙΝΟΗ
ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha