Πελαγίδης, Ευστάθιος

Οικονομικές συνιστώσες του προσφυγικού ζητήματος (1923-1930) / Ευστάθιος Πελαγίδης - Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 2009. - 16 σ.

Δημοσιευμένο στο: "Οι πρόσφυγες στη Μακεδονία: Από την τραγωδία, στην εποποιΐα", σ.81-96.


ΕΛΛΑΣ
ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ
ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha