Νυσταζοπούλου-Πελεκίδου, Μαρία

Οι "Βλάχοι" των βορείων Βαλκανίων μετά την τουρκική κατάκτηση. [Άρθρο] - Θεσσαλονίκη: Βάνιας, 2011. - 10 σ.

Τόμος "Βυζάντιο και Σλάβοι-Ελλάδα και Βαλκάνια (6ος-20ος αι.)", σ. 199-208 Δημοσιευμένο στο "ΙΖ Πανελλήνιο Ιστορικό Συνέδριο (31 Μαΐου-2 Ιουνίου 1996), Πρακτικά, Θεσσαλονίκη 1997, σ. 41-52.


ΒΛΑΧΟΙ
ΒΑΛΚΑΝΙΑ
ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑ
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha