Παπαδριανός, Ιωάννης Α.

Β. Ferjancic, Despoti u Vizantiji i Juznoslovenskim zemljana. Posebna izdanja Srpske Akademije Nauka i Umetnosti, knj. CCCXXVVI, Vizantoloski Institut, knj. 8. Beograd 1960, str. xv+226 [Βιβλιοκρισία] = Οι δεσπότες στο Βυζάντιο και στις νοτιοσλαβικές χώρες / Ιωάννης Α. Παπαδριανός - Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1963. - 6 σ.

Βιβλιοκρισία στα "Μακεδονικά", τόμος 5 (1961-1963) 514-519


ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ
ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΙ
ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΕΣ
ΒΑΛΚΑΝΙΑ
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha