Μπακιρτζής, Ιωάννης

Η τοπική ιστορία στην Ελλάδα και την Τουρκία / Ιωάννης Μπακιρτζής - Θεσσαλονίκη: Ελληνική Ιστορική Εταιρεία, 2008. - 20 σ.

Δημοσιευμένο στο "ΚΗ΄ Πανελλήνιο ιστορικό συνέδριο: 25-27 Μαϊου 2007", σ. 347-366


ΕΛΛΑΣ
ΤΟΥΡΚΙΑ
ΙΣΤΟΡΙΟΓΡΑΦΙΑ
ΤΟΠΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha